bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
2. Czesław Hernas, Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowy, [w:] tegoż, Barok, PWN, Warszawa 1976, s. 269-291.
3. Tomasz Januszewski, Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich, wyd. Delta, Warszawa 2000.
4. Edmund Kotarski, Poezje Jana Andrzeja Morsztyna, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972.
5. Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. Antykwa, Kraków 1997.
6. Joanna Lupas-Rutkowska, Epoki literackie, wyd. Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn 2001.
7. Wiktor Weintraub, Wstęp, [w:] Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Niestatek [Oczy są ogień…] - analiza i interpretacja
2  Do trupa. Sonet - analiza i interpretacja
3  Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowejKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: