Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Marinizm
Marinizm był nurtem poezji barokowej, którym inspirował się Jan Andrzej Morsztyn. Twórcą tego prądu był poeta włoski Giambattista Marino (1569-1625), którego zdaniem poezja powinna być tak skonstruowana, aby zadziwiać odbiorcę, zaskakiwać go niezwykłością i giętkością języka, zestawieniami antytetycznymi oraz metaforyką. Poezja powinna dysponować rozmaitością wyszukanych epitetów i oryginalnych porównań oraz kunsztownością.

Konceptyzm (gongoryzm)
Nurt ten był również inspiracją dla wielu poetów. Wykorzystywał go w swojej twórczości Jan Andrzej Morsztyn. Polegał on na wyszukaniu oryginalnego konceptu (pomysłu poetyckiego), który miał uwydatniać harmonijne, jak i sprzeczne związki zachodzące między zjawiskami. Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział] Ponadto według tego nurtu człowiek powinien odbierać sztukę wszystkimi zmysłami. „Wszystkie zmysły człowieka, odbierające zróżnicowane wrażenia świata, traktowano jako informatorów duszy”- była to poezja zmysłowa. Ponadto miała być również sztuką intelektualną - napisaną na pozór „od niechcenia” przy użyciu odpowiednich środków. Miała prowadzić grę z czytelnikiem. Główne środki stylistyczne , używane w celu uzyskania konceptu, to oksymorony, antytezy, paradoksy. Inna nazwa konceptyzmu to gongoryzm – od nazwiska hiszpańskiego poety barokowego Luisa de Gongory.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej
2  Cuda miłości. Sonet - analiza i interpretacja
3  Charakterystyka poezji Jana Andrzeja MorsztynaKomentarze: Nurty estetyczne poezji barokowej – konceptyzm i marinizm

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-11-17 18:17:50

konceptyzm a gongoryzm to dwa różne pojęcia, nie rozumiem zatem tego, jak można je traktować jako jedno. Otóż gongoryzm faktycznie jest w swej istocie podobny do konceptyzmu, aczkolwiek jest bardziej tajemniczy, mroczny, i na celu ma (podobnie jak konceptyzm) zakoczenie odbiorcy jednakże ma to być zaskoczenie budzące strach, wywołujące silne emocje u odbiorcy. Druga uwaga - marinizm zwany jest konceptyzmem więc nie rozumiem tego roczłokowania na dwa podpunkty. pozdrawiam.


2018-10-22 15:50:55

Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział] LOL


2018-09-06 19:28:03

"Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział]" - proszę bardzo! Są to słowa barokowego teoretyka estetyki, hiszpański jezuita Baltazar Gracian. Pozdrawiam
Streszczenia książek
Tagi: