Nurty estetyczne poezji barokowej – konceptyzm i marinizm
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Marinizm
Marinizm był nurtem poezji barokowej, którym inspirował się Jan Andrzej Morsztyn. Twórcą tego prądu był poeta włoski Giambattista Marino (1569-1625), którego zdaniem poezja powinna być tak skonstruowana, aby zadziwiać odbiorcę, zaskakiwać go niezwykłością i giętkością języka, zestawieniami antytetycznymi oraz metaforyką. Poezja powinna dysponować rozmaitością wyszukanych epitetów i oryginalnych porównań oraz kunsztownością.

Konceptyzm (gongoryzm)
Nurt ten był również inspiracją dla wielu poetów. Wykorzystywał go w swojej twórczości Jan Andrzej Morsztyn. Polegał on na wyszukaniu oryginalnego konceptu (pomysłu poetyckiego), który miał uwydatniać harmonijne, jak i sprzeczne związki zachodzące między zjawiskami. Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział] Ponadto według tego nurtu człowiek powinien odbierać sztukę wszystkimi zmysłami. „Wszystkie zmysły człowieka, odbierające zróżnicowane wrażenia świata, traktowano jako informatorów duszy”- była to poezja zmysłowa. Ponadto miała być również sztuką intelektualną - napisaną na pozór „od niechcenia” przy użyciu odpowiednich środków. Miała prowadzić grę z czytelnikiem. Główne środki stylistyczne , używane w celu uzyskania konceptu, to oksymorony, antytezy, paradoksy. Inna nazwa konceptyzmu to gongoryzm – od nazwiska hiszpańskiego poety barokowego Luisa de Gongory.

Udostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej
2  Do trupa. Sonet - analiza i interpretacja
3  Jan Andrzej Morsztyn - biografiaKomentarze
artykuł / utwór: Nurty estetyczne poezji barokowej – konceptyzm i marinizm


  • konceptyzm a gongoryzm to dwa różne pojęcia, nie rozumiem zatem tego, jak można je traktować jako jedno. Otóż gongoryzm faktycznie jest w swej istocie podobny do konceptyzmu, aczkolwiek jest bardziej tajemniczy, mroczny, i na celu ma (podobnie jak konceptyzm) zakoczenie odbiorcy jednakże ma to być zaskoczenie budzące strach, wywołujące silne emocje u odbiorcy. Druga uwaga - marinizm zwany jest konceptyzmem więc nie rozumiem tego roczłokowania na dwa podpunkty. pozdrawiam.
    marta - studentka filologii polskiej ()

  • "Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział]" - proszę bardzo! Są to słowa barokowego teoretyka estetyki, hiszpański jezuita Baltazar Gracian. Pozdrawiam
    Studentka filologii polskiej (yaneth {at} wp.pl)

  • Jeden z ówczesnych konceptystów twierdził, iż „Czym dla oczu piękno, dla uszu harmonia, tym koncept dla umysłu”. [sprawdzić, kto tak powiedział] LOL
    maturzysta ()


Tagi: